Vol056嫩模许诺Sabrina苏梅岛旅拍性感红色风衣秀白嫩美腿25P许诺花の颜

Vol056嫩模许诺Sabrina苏梅岛旅拍性感红色风衣秀白嫩美腿25P许诺花の颜

若无汗恶寒,?偏胜也,辛凉泄胃,透汗为要。 又有热气郁遏,上塞不下通则,轻则和解之、?

少腹痛者,即脐以下丹田穴痛,为有瘀血结热,属厥阴。表之表者皆可发汗,里之表者皆可利小便,里之里者皆可利大便。

大抵身温足暖,脉洪数者,为顺。大抵此病与温病及暑病相似,但治理有殊耳。

若有声无物,为干呕也。胸满者,谓膈间气塞满闷,非心下满也。

刺入六分,灸三壮。然有发汗温经之不同。

西山记曰、近秽气,伤真气。在肘内廉节后陷者中。

Leave a Reply