PartyCat轰趴猫No067嫩模多多私房床上性感黑色内衣半脱露豪乳极致诱惑38P轰趴猫

PartyCat轰趴猫No067嫩模多多私房床上性感黑色内衣半脱露豪乳极致诱惑38P轰趴猫

乳食已消,腹痛已止,泻尚未止者,脾失清升之气也,用补中益气汤。一女子十五岁,寒热,月经先期,两寸脉弦出鱼际。

两太阳∶青主二次受惊,青自太阳入耳者死,红主血淋。 足拳挛者,用海桐皮散。

有汗加黄、浮麦。 用补中益气汤及六味丸加鹿茸而愈。

脾疳,用四味肥儿丸以治疳;五味异功散以生土。大子麟孙方病泻不食,遍体如焚,胸满腹冷痛,日夜不成寝。

 若乳下婴儿,当兼治其母,仍参一小儿夜间发热,天明如故,或小腹作痛,饮食少思,面色痿黄,热时面赤,不时饮食,此食积所致,用下积丸,治之而消。且妊娠每月各有经脉滋养,一月属肝,二月属胆,三月属心,四月属小肠,五月属脾,六月属胃,七月属肺,八月属大肠,九月属肾,十月属膀胱,多因妊娠时受患而作也。

若肺盛复感风寒,则胸满气急喘嗽,用泻白散。清胃散治胃火牙痛,或连头面。

Leave a Reply