No4223女神Manuela玛鲁娜九月旅拍粉色深V死库水秀丰乳肥臀诱惑写真52P玛鲁娜秀人网

No4223女神Manuela玛鲁娜九月旅拍粉色深V死库水秀丰乳肥臀诱惑写真52P玛鲁娜秀人网

加麦冬生津,半夏降逆,更逐痰饮,甘草补中,且以调和诸药也。论中云:伤寒无大热口燥渴,心烦背微恶寒者,白虎汤加人参主之。

程应旄曰:亡血阴虚,阳已失根据,若发其汗,阳从外脱,故寒栗而振,是为阴阳两竭。是方也,用清浆水七升,空煮至四升者,是欲水之熟而趋下,不欲上涌作吐也。

又加桂枝、当归,是肝藏血,求其所属也。然既分中风、伤寒之传,而不分其治者何也?

 睛不和者,谓睛不活动也。诚能更于腹之时痛,大实痛,腹满痛处,详审虚实,斟酌温下,则了无余义矣。

〔按〕其所云亦郑声也。 面赤一证,劳损颧红,发于午后者,骨蒸阴虚也。

 阳明病,下血谵语者,此为热入血室,但头汗出者,刺期门,随其实而泻之,濈然汗妇人病伤寒,经血适至,则有热入血室之证,宜刺期门;男子病伤寒,有下血谵语者,亦为热入血室也。 劳复者,谓起居作劳复病,非房劳复也,宜枳实栀子豉汤主之。

Leave a Reply