No4642模特吴雪瑶私房脱白色轻透上衣露蕾丝内衣白丝袜极致魅惑写真43P吴雪瑶秀人网

No4642模特吴雪瑶私房脱白色轻透上衣露蕾丝内衣白丝袜极致魅惑写真43P吴雪瑶秀人网

雀卵气味甘温,能补益精血,主男子阴痿不起,故可使多精有子,及女子带下、便溺不利。肝主筋,其味酸,故内为膀胱之癃,而外走肝经之筋也。

人肥则腠理致密,邪不得泄,留为热中,故目黄;人瘦则肌肤疏浅,风寒犯之,阳气易泄,泄则寒中而泣出。胃柔则缓,缓则虫动,虫动则令人心,其气外通于肉,故甘走肉。

小骨弱肉者,善病寒热。善怒者,名曰“煎厥”。

肺肾为母子之脏,而少阴之脉上入肺中,故喘出于肾则病苦于肺。砭出其血,谓之“放寒”,其义即此。

君火以明,相火以位,曰君曰相,无非阳气之所在。结阴促阳,辨迟与数;代亡散绝,有去无来。

以火克金,阴气散亡,故曰“死阴”,不过三日而死。身痛而色微黄,齿垢黄,爪甲上黄,黄胆也。

Leave a Reply