H工口福利里番库全彩3D图片

H工口福利里番库全彩3D图片

多饮者子多不育,盖以酒乱精,则精半非真,而湿热胜也。正月建寅,三阳月也。

三阳症与三阴症同见,亦名两感,用药即当解表温经,再看表里重轻。热甚则血液必亏,故病见心烦不眠,肌肤燥熯,小便短而咽中干,法宜养阴以配阳,主以黄连阿胶汤,分解其热,润泽其枯。

或甚或不甚,故或渴或不渴。一团热物而放于冷物之中,顷刻热物亦化为冷物。

肝气虚则恐,实则怒。一阳本先天乾金所化,故有龙之名。

,烟也,隐曲,阴道也。夫肺者,水之母也,水去多则肺气从而索矣,故曰“肺消”。

 若伏梁已成而唾见血脓者,病剧脏伤,故死不治。大阴在泉,亦同是病,盖湿土所以胜水也。

Leave a Reply